Regulamin Pro-Activ Fitness Club

§ 1

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez P.P.H.U. PRO - ACTIV na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Bazie Użytkowników, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach handlowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Newsletter obejmuje informacje o nowościach znajdujących się w ofercie P.P.H.U. PRO - ACTIV oraz informacje o promocjach i innych elementach działalności Firmy P.P.H.U. PRO - ACTIV .
 4. Newsletter może także zawierać informacje handlowe sponsorów newslettera upoważnionych na podstawie odrębnych umów.
 5. P.P.H.U. PRO - ACTIV  nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

§ 2

 1. Usługa newslettera jest uaktywniana automatycznie poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w Bazie. Zarejestrowanie użytkownika na stronie WWW firmy P.P.H.U. PRO - ACTIV  świadczy o wyrażeniu zgody na dopisanie użytkownika do Bazy Newslettera tej firmy.
 2. Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera, podaje do Bazy dane wystarczające do uaktywnienia newslettera, tj. nazwę konta pocztowego.
 3. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail z Bazy w każdym czasie.
 2. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy odwiedzić stronę www.proactiv-lubin.pl/newsletter/unsubscribe.html
 3. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 4. Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje jednakże pod warunkiem, że adres e-mail zgadza się z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy.

§ 4P.P.H.U. PRO - ACTIV  zastrzega sobie prawo do:

 1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
 2. informowania za pośrednictwem newslettera o zmianach w niniejszym Regulaminie,
 3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny, 
 4. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników,

§ 5

Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane ma stronie http://www.proactiv-lubin.pl/regulamin-pro-activ-fitness-club.html oraz za pośrednictwem newslettera i wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie.

§ 1

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez P.P.H.U. PRO - ACTIV na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 2. Newsletter jest bezpłatną usługą skierowaną do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Bazie Użytkowników, polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach handlowych poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
 3. Newsletter obejmuje informacje o nowościach znajdujących się w ofercie P.P.H.U. PRO - ACTIV oraz informacje o promocjach i innych elementach działalności Firmy P.P.H.U. PRO - ACTIV .
 4. Newsletter może także zawierać informacje handlowe sponsorów newslettera upoważnionych na podstawie odrębnych umów.
 5. P.P.H.U. PRO - ACTIV  nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.

§ 2

 1. Usługa newslettera jest uaktywniana automatycznie poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w Bazie. Zarejestrowanie użytkownika na stronie WWW firmy P.P.H.U. PRO - ACTIV  świadczy o wyrażeniu zgody na dopisanie użytkownika do Bazy Newslettera tej firmy.
 2. Użytkownik, w celu otrzymywania newslettera, podaje do Bazy dane wystarczające do uaktywnienia newslettera, tj. nazwę konta pocztowego.
 3. Zarejestrowanie się w Bazie przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.

§ 3

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail z Bazy w każdym czasie.
 2. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy odwiedzić stronę www.euronom.pl
 3. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 4. Usunięcie adresu e-mail z bazy następuje jednakże pod warunkiem, że adres e-mail zgadza się z tym, który został wpisany w momencie zapisywania do bazy.

§ 4

 1. P.P.H.U. PRO - ACTIV  zastrzega sobie prawo do:
  1. wysyłania za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002 r.) na konto e-mail Użytkownika,
  2. informowania za pośrednictwem newslettera o zmianach w niniejszym Regulaminie,
  3. całkowitego zaprzestania świadczenia usługi w ramach newslettera po uprzednim powiadomieniu jego użytkowników, bez podania przyczyny,
  4. usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników,

§ 5
Zmiany niniejszego Regulaminu są ogłaszane ma stronie www.euronom.pl/regulamin-newslettera.html oraz za pośrednictwem newslettera i wchodzą w życie w terminie 7 dni od ich opublikowania na stronie.